Kako deluje faktoring odkup dolga?

Kako deluje faktoring odkup dolga?

Splošne teme 0 Komentar

Odkup dolga, znan tudi kot specializirani factoring terjatev, predstavlja rešitev oziroma dolžniški vir za financiranje podjetij, pri čemer podjetja uporabljajo to storitev za nadzor nad svojimi financami. Tako organizaciji ni potrebno čakati na plačilo strank za že opravljeno dobavo blaga ali storitev, saj faktor družba poskrbi za takojšnje poplačilo obveznosti.

Organizacije v različnih situacijah uporabljajo faktoring storitve oziroma jemljejo kredit za obratna sredstva pri faktor družbi. Veliko prednost predstavlja zagotavljanje denarnega toka in likvidnosti. Tako ima podjetje ves čas na razpolago sredstva, katera lahko vlaga v tekoče poslovanje in razvoj. Kako pa deluje factoring proces?

Izbira faktor družbe za odkup dolga

Organizacija mora najprej poiskati in podpisati pogodbo s specializirano faktor družbo. Na trgu je velika izbira, vendar pa je pri tem pomembno izbrati tisto družbo, ki ustreza vsem poslovnim potrebam podjetja. Pri izbiri je zato smiselno razmisliti o naslednjih postavkah:

  • Kako dolgo faktor družba posluje?
  • Ali je na voljo tako klasični kot dobaviteljski faktoring?
  • Je družba že poslovala z določeno panogo ali dejavnostjo?
  • Za koliko časa vnaprej je potrebno podpisati pogodbo?
  • Kolikšne zneske izdanih računov lahko družba fakturira na mesec?
  • Ali obstajajo skrite pristojbine in provizije?
  • Ali nudijo podporo pri upravljanju terjatev in pri izterjavah?

Odprtje in nastavitev računa pri faktor družbi

Ko organizacija izbere faktoring družbo in z njo podpiše pogodbo, tedaj sledi izbor in predložitev dokumentacije o kupcih oziroma strankah, ki bodo obravnavane v faktoring storitvi. Faktor bo pri tem skrbno vodil evidenco in pregledoval plačilno sposobnost kupcev ter z njimi vzpostavil komunikacijo za plačilo računov. Nato faktor za vse račune strank določi najvišje zneske, ki jih kasneje izplača podjetju na račun.

Pošiljanje računov za odkup dolga

Podjetje faktor družbi pošlje izdane račune za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Ko družba prejme račune, preveri vse potrebne podatke in v približno dveh dneh poplača obveznosti oziroma nakaže znesek terjatev na račun podjetja. Običajno se pri tem nakaže okoli 90 odstotkov celotnega dolga. Temu sledi, da faktoring družba pošlje izdane račune kupcu oziroma stranki podjetja, kjer gre račun v obdelavo in v plačilo.

Poplačilo obveznosti iz strani kupca podjetja

Proces za odkup dolga se zaključi s tem, ko stranka oziroma kupec podjetja poplača svoje obveznosti v dogovorjenih terminih in znesek nakaže faktor družbi. Ko družba prejme plačilo, nakaže preostali znesek podjetju, pri čemer se znesek zmanjša za provizijo opravljene factoring storitve.

Author

Back to Top