Donosna investicija za prihodnost

Donosna investicija za prihodnost

Splošne teme 0 Komentar

Prihranki na bančnem računu izgubljajo vrednost in nam prav nič ne koristijo, zato se je pametno vprašati, katera donosna investicija nam bo pomagala sredstva oplemenititi, da bomo bolje pripravljeni na prihodnost. Kar nekaj opcij se odpira, ki ponujajo dobre donose in obvladljiva tveganja, a zelo premišljeno moramo izbrati pravo rešitev, če želimo investirati svoje prihranke.

Gotovo je problem tudi v tem, da imamo na voljo široko paleto različnih možnosti, ki se med seboj v marsičem razlikujejo. Izstopajo predvsem investicije z zelo visokimi donosi, ki jih radi izpostavljamo kot zgodbe o uspehu, a v ozadju so tveganja, ki jih pri takšnih naložbah običajno ne moremo imeti pod kontrolo. Tako so za večje zneske bolj primerne varne investicije z minimalnim tveganjem, ki na dolgi rok ponujajo zanesljiv dodaten zaslužek. Tudi to je lahko donosna investicija, če se odločimo za pravo možnost.

Varna in donosna investicija na dolgi rok

Med najbolj varne investicije se uvrščajo bančni depoziti, ki pa jih ne moremo uvrstiti med posebej donosne naložbe. Prinašajo namreč manj kot odstotek obresti na letni ravni, kar običajno ni dovolj niti za pokrivanje inflacije, torej denar še vedno izgublja vrednost. Imamo pa alternative, ki lahko ponudijo boljše donose, ne da bi morali za to sprejeti tudi višje tveganje.

To so recimo investicije v zavarovana posojila. Gre za zelo priljubljeno opcijo med tistimi, ki iščejo višje donose, a niso pripravljeni sprejeti višjega tveganja. To je namreč dokaj donosna investicija, ki lahko doseže okoli 8-odstotno obrestno mero, s tem da ostaja tveganje minimalno. Posojila so zavarovana s skladom, ki ga financirajo vsi udeleženci, zato se morebitne izgube enostavno pokrijejo in vloženega denarja ne izgubimo. S prepričljivim razmerjem med donosom in tveganjem je prav to najbolj ustrezna opcija za dolgoročne investicije in pasiven zaslužek.

Donosna investicija z višjim tveganjem

Če želimo preseči donos investicij v zavarovana posojila, imamo na voljo le tiste opcije, ki ob tem prinašajo tudi bistveno višja tveganja. Mnogi se odločajo za delnice in druge vrednostne papirje, žlahtne kovine in valute. Čeprav lahko med temi možnostmi najdemo takšne, ki ponujajo dobre rezultate na dolgi rok, so vrednosti nepredvidljive in lahko hitro tudi padejo, torej lahko denar izgubimo.

Investicije z višjim tveganjem niso priporočljive za večje zneske in za prihranke, ki jih ne želimo izgubiti. Za te možnosti se odločajo tisti, ki lahko namenijo nekaj sredstev za tvegane investicije v upanju, da bodo uspeli res izkoristiti potencial na tem področju.

Katera je prava donosna investicija?

Nemogoče je torej reči, katere investicije so boljše. Pri varnih investicijah lahko sredstva enostavno vložimo in nanje pozabimo, saj pasivno generirajo prihodek brez kakšnih tveganj. Pri bolj tveganih investicijah pa moramo v naložbe vložiti bistveno več časa, truda in znanja, da se ne opečemo, prav tako je treba stanje budno spremljati in ustrezno reagirati na premike. To je lahko dobra pot do velikih zaslužkov, a tudi veliko tveganje, če denarja nismo pripravljeni izgubiti. O tem, katera je bolj donosna investicija na dolgi rok, torej odloča vsak sam na podlagi svojih pričakovanj.

Author

Back to Top