Enostavno knjigovodstvo za enostavno poslovanje

Enostavno knjigovodstvo za enostavno poslovanje

Splošne teme 0 Komentar

Pri poslovanju se želimo kar se da razbremeniti, da se lahko maksimalno posvetimo svoji dejavnosti. Gotovo je s tega vidika zelo atraktivno enostavno knjigovodstvo – ravno knjigovodska oziroma računovodska opravila so namreč med tistimi, ki podjetnikom vzamejo veliko časa in zahtevajo veliko truda. Nenazadnje podjetniki večinoma niso računovodski strokovnjaki, torej bodo na tem področju težko našli kakšne ugodne rešitve. Na različne načine se želimo pri teh opravilih razbremeniti, zato je zelo pomembno, da je tudi knjigovodstvo kar se da enostavno.

A pozor, tu ne gre le za splošen izraz, ki bi ponazarjal poenostavljene postopke. Enostavno knjigovodstvo je dejansko ena izmed konkretnih možnosti pri poslovanju, druga možnost pa je dvostavno knjigovodstvo. Odločitev za eno ali drugo izvira iz nekaterih ključnih pogojev, zato se je treba odločati na podlagi situacije.

Enostavno knjigovodstvo v manjših podjetjih

Vsekakor je enostavno knjigovodstvo značilno za manjša podjetja, predvsem za samostojne podjetnike, kot bi si morda mislili že na podlagi tega naziva. Ravno v takšnih podjetjih ta vrsta knjigovodstva najbolje deluje, v večjih podjetjih pa je včasih zahtevano dvostavno knjigovodstvo in enostavne opcije pravzaprav sploh nimamo.

Kakšne so torej točne značilnosti tega načina knjigovodstva? Enostavno knjigovodstvo v osnovi pomeni le, da se vsi poslovni dogodki beležijo v eni knjigi. Na ta način s temi podatki nimamo veliko dela, imamo pa tudi dober pregled nad poslovanjem. Navsezadnje gre večinoma za podjetja, ki na letni ravni nimajo veliko poslovnih dogodkov in posebej visokih prihodkov, tako da v eni knjigi brez težav obdržimo popoln nadzor nad dogajanjem.

Enostavno knjigovodstvo v primerjavi z dvostavnim

Delitev na enostavno in dvostavno knjigovodstvo se zdi nekoliko abstraktna in se v praksi ne pokaže vedno kot zelo očitna. Enostavno knjigovodstvo ima le eno knjigo, v katero se po datumu zapisujejo vsi poslovni dogodki. V dvostavnem knjigovodstvu se vsi poslovni dogodki zapisujejo v dve knjigi – v eno po datumu, v drugo pa zbrani glede na vrsto poslovnega dogodka.

Jasno je, da bo dvostavno knjigovodstvo veliko bolj primerno za večja podjetja, ki imajo več poslovnih dogodkov in višje prihodke na letni ravni. Pravzaprav je za takšna podjetja dvostavno knjigovodstvo tudi zahtevano. Nekaj več bo dela, bo pa nadzor nad poslovanjem bistveno boljši, lažje bo ugoditi vsem davčnim zahtevam, dober pregled nad podatki pa seveda pomaga tudi pri poslovanju in sklepanju pomembnih odločitev.

Še en poseben primer poznamo, to so samostojni podjetniki z normiranimi odhodki. V tem primeru se izognemo večini knjigovodskih opravil in izbira med enostavnim ali dvostavnim načinom ne pride več v poštev.

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo pri računovodskih servisih

Manjša podjetja se odločajo za enostavno, večja za dvostavno knjigovodstvo. Dilema je le pri manjših podjetjih, ki bi morda želela izkoristiti prednosti dvostavnega knjigovodstva, čeprav to ni nujno zahtevano. V tem primeru je vsekakor pametno, da sodelujemo z dobrim računovodskim servisom in se pozanimamo, kakšne bi bile razlike v danem primeru. Kaj lahko se izkaže, da bo odločitev za dvostavno knjigovodstvo povsem smiselna, tudi če podjetje nima toliko poslovnih dogodkov in prihodkov, da ne bi prišlo v poštev kar enostavno knjigovodstvo.

Author

Back to Top