Vezana knjiga računov kot izstavljanje računov v pisni obliki

Vezana knjiga računov kot izstavljanje računov v pisni obliki

Slovenska zakonodaja 0 Komentar

Vezana knjiga računov ostaja v uporabi kljub temu, da je bilo predvideno, da bo z letom 2018 ukinjena. Predvideno je bilo namreč, da bodo zavezanci z letom 2018 lahko račune izstavljali le po principu davčne blagajne, vezana knjiga računov pa naj bi predstavljala le prehodno fazo med pelargonskimi bloki in elektronskim načinom izdajanjem računov. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da vezane knjige računov ne predstavljajo vira kakšnih posebnih nepravilnosti in da imajo še vedno veliko privržencev (uporablja jih namreč tretjina vseh zavezancev), je padla odločitev, da so še naprej ena od možnosti za izstavljanje računov.

Princip delovanja vezane knjige računov

Če je davčna blagajna elektronski način izstavljanja računov, vezana knjiga računov predstavlja izstavljanje računov v pisni obliki. Zavezanci, ki jo želijo uporabljati, jo kupijo v knjigarni. Gre za sklop obrazcev, v katere se vpisuje podatke o izstavljenih računov. Ena vezana knjiga računov zadošča za izstavitev 50 računov. Preden začne zavezanec uporabljati knjigo, jo mora potrditi. Vendar pa kljub temu, da zavezanci pri vezani knjigi računov račune izdajajo v pisni obliki, uporaba elektronskih naprav še vedno ni čisto izključena. O izdanih računih je treba FURS obveščati tako, da se njihove podatke preko mini blagajne vnese do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

V katerih primerih je raba vezane knjige računov še posebej prikladna?

Vezana knjiga računov je v uporabi še posebej pri uporabnikih, ki na mesečni ravni izdajo le majhno število računov in takih podjetij je v Sloveniji veliko. Novonastalim in majhnim podjetjem, ki izstavijo le malo računov, se namreč nakup davčne blagajne velikokrat ne izplača. Uporaba vezane knjige računov je cenejša, mini blagajno pa se da na mobilno napravo naložiti brezplačno.

Vezana knjiga računov je pri nekaterih uporabnikih obvezna. Gre za zavezance, ki poslujejo na odročnih območjih, kjer ni internetne povezave, torej uporaba davčne blagajne ne bi bila mogoča. Je pa nakup vezane knjige računov priporočljiv tudi za tiste zavezance, ki račune sicer izstavljajo po principu davčne blagajne, vendar pa vedno obstaja možnost, da pride do okvare naprav ali izpada elektrike in v teh primerih je edina možnost za izstavljanje računov ta, da jih izstavimo v pisni obliki. Vezana knjiga računov je v teh primerih lahko dobra alternativa.

Author

Back to Top