Verižne kompenzacije omogočajo nadaljevanje poslovanja

Verižne kompenzacije omogočajo nadaljevanje poslovanja

Izterjava terjatev 0 Komentar

Zapadle in neplačane terjatve so vse bolj in bolj pogoste. Število neplačnikov raste, kar na drugi strani predstavlja povečano število upnikov. Če ste upnik in dolžnik ob enem, potem je skrajni čas, da razmislite o možnosti verižne kompenzacije.

Terjatev je pravica zahtevati poplačilo v denarni ali nedenarni obliki. Sama terjatev nastane, ko se podpiše pogodba, ali ko sodišče izda zakonsko ali sodno odločbo. Kako se torej lahko obvarujemo posledic, ki nastanejo bodisi zaradi neplačila dobaviteljev ali neplačila strank? Kajti eno je gotovo, plačilna sposobnost je danes eden ključnih kazalnikov uspešnosti podjetja. na osnovi tega kazalnika se druga podjetja odločajo za sodelovanje oziroma poslovanje.

Ker je konstanto dogovarjanje o izvedbi plačila zamudno in utrujajoče, hkrati pa zelo stroškovno, je ideja verižne kompenzacije velikokrat lahko rešitev. V kolikor se odločimo za tovrstno poslovanje, moramo izpolnjevati določene pogoje. Vse terjatve, ki jih želimo vključiti v kompenzacijo morajo biti zapadle. Za varnost podjetja oziroma organizatorja kompenzacije, morajo biti izterjave obvezno iztožljive, likvidne in resnične. Ker je verižna kompenzacija sestavljen pravni posel, se stranke med seboj dogovorijo, da bodo s pomočjo organizatorja kompenzirale medsebojne terjatve. Kako pa se sklene takšna pogodba? Pred vstopom v sistem tako imenovanih verižnih kompenzacij, se organizatorju predloži izjavo o pristopu ter obrazec o terjatvah, ki jih ima podjetje do dolžnikov in morebitnih upnikov. V primeru, da stranka ni zadovoljna z udeležbo, lahko s soglasjem organizatorja stornira svojo udeležbo kompenzacije. V kolikor pa so že bila izvedena delna ali celo celotna plačila, pa preklic udeležbe ni več mogoč. Prav tako ni možno stornirati izpolnjene verižne kompenzacije. Zato se na tovrstne ukrepe ustrezno pripravite. Kajti poti nazaj več ni.

Author

Back to Top