Kako pridobiti nazaj dolgove, ki vam jih podjetja dolgujejo?

Izterjava terjatev 0 Komentar

Biti upnik ni rožnato. Dalj časa, ko čakamo na denar, več je možnosti, da se naša poslovna pot konča. Negativno. Zato se oborožite z vsemi sredstvi in se pripravite na boj, kajti določeni dolžniki so pravi posebneži.

Vse bolj pogosto se dogaja, da podjetje za opravljeno storitev ali proizvedeno blago ne dobi plačila. V takšnih primerih govorimo o zapadlosti terjatve. Terjatev sicer nastane, ko se podjetja med seboj dogovorijo oziroma sklenejo pogodbo o poslovanju. Lahko pa terjatev nastane tudi s strani sodišča z novim zakonom ali sodno odločbo. Torej terjatve lahko kaj hitro nastane. Kako pa jo uspešno izterjamo? Žal je veliko preveč podjetij prodalo zaradi neplačniške discipline drugih. Da do takšnih dogodkov ne bi prišlo so na voljo različne agencije za izterjavo. z njimi si pomagamo, da pridemo do denarja, ki nam ga upnik dolguje. Agencija za izterjavo si bo vzela določen odstotke, kar pa je še vedno bolj, kot pa da terjatev propade. Agencije bodo najprej skušale stopiti v stik z dolžnikom, če pa bodo ti postopki neuspešni, pa se začne proces izterjave, ki pa se lahko odvije tudi po sodni poti. V kolikor pa je dolžnik v zelo slabi situaciji, bomo zelo težko sklenili posle z agencijo, ker je tveganje enostavno previsoko. Zato pa moramo še pred poslovanjem spremljati bonitetne ocene podjetij. Sem pa najpogosteje spada ocena likvidnosti, to je sposobnost rednega plačevanja. V kolikor pa bi radi bolj podroben vpogled v stanje oziroma položaj bodočega poslovnega partnerja, pa lahko naročimo tudi izdelavo bonitetne ocene s strani bonitetne hiše.

Author

Back to Top