Računovodstvo se nanaša na vse finančne prilive in odlive v podjetju

Računovodstvo se nanaša na vse finančne prilive in odlive v podjetju

Splošne teme 0 Komentar

Ne glede na to, s katero dejavnostjo se samostojni podjetnik ukvarja, računovodstvo je v vsakem primeru pomembno področje vsakega podjetja. Gre za spremljanje vseh finančnih prilivov in odlivov, ki v podjetju nastanejo, njihovo ovrednotenje ter načrtovanje stanja v prihodnje. Računovodstvo je pomembno tako za spremljanje stanja znotraj podjetja in za sprejemanje nadaljnjih odločitev glede poslovanja kot tudi za zunanje akterje, kot so banke, investitorji, država.

Računovodstvo je vsekakor kompleksno področje, ki se ga ni mogoče naučiti čez noč. Zato se marsikateri podjetnik na začetku poslovanja odloča med tem, ali bi se sam izobrazil na tem področju ali pa bi raje poiskal pomoč računovodje.

Vsekakor je sklenitev sodelovanja z računovodjo še en izmed stroškov in vsako podjetje glede na to, da bi imelo stroškov čim manj. Vendar pa so napake, ki nastanejo na področju računovodstva, če se tega ne lotimo pravilno, še toliko bolj usodne in lahko podjetje drago stanejo. To pa je lahko v končni fazi še dosti huje.

Seveda pa se podjetja razlikujejo med sabo in za vsa ne obstajajo enaka pravila. Prav zato je v nekaterih primerih bolj smiselno skleniti sodelovanje z računovodjo, v nekaterih primerih pa lahko podjetnik računovodstvo prevzame na svoja pleča.

Kdaj je pomoč računovodje nujna v primeru samostojnih podjetnikov?

Vsekakor se je smiselno odločiti za računovodske storitve, če gre za navaden s.p., pri čemer je za beleženje dogodkov v uporabi dvostavno ali enostavno knjigovodstvo. V primeru dvostavnega knjigovodstva je odločitev za pomoč računovodje še toliko bolj potrebna, saj je treba vse dogodke vpisovati dvakrat, kar je precej zahtevno delo. Po drugi strani pa se v primeru, če podjetje posluje po principu normiranih odhodkov, lahko samostojni podjetnik ob upoštevanju tega, da prej pridobi potrebna znanja, tega loti lahko sam. Tak način poslovanja je namreč veliko bolj enostaven, možnost za pojav komplikacij je bistveno manjša. Tudi končnega poročila normirancem ni treba oddati, ampak namesto tega le izpolnijo davčne evidence, ki služijo izračunu akontacije dohodnine.

Author

Back to Top