Katero obliko knjigovodstva boste izbrali?

Katero obliko knjigovodstva boste izbrali?

Splošne teme 0 Komentar

Knjigovodstvo je postopek, pri čemer se vodi poslovne dogodke, ki nastanejo tekom poslovanja. Vsako podjetje mora skrbeti za to, da se te dogodke knjiži skladno s pravili računovodstva. Ob koncu leta morajo podjetja namreč oddati letna poročila, ki služijo pregledu poslovanja. Na podlagi razlike med prihodki in odhodki se določi dobiček. Od njega država vzame nekaj odstotkov davka. Letna poročila pa so sicer javno dostopna in jih tako lahko pogledajo tudi podjetja, ki se odločajo za poslovno sodelovanje z vami in drugi. Gre torej za pomemben odraz poslovanja podjetja. Poleg tega pa so podatki uporabni tudi za podjetja samo; da si to lažje določi cilje za vnaprej in preveri, v kolikšni meri so bili dosedanji doseženi.

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Podjetniki lahko poslovne dogodke vodijo na dva načina; prek enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Čim letni prihodki podjetja presežejo 50.000 €, je obvezen prehod na dvostavno obliko, v drugih primerih pa je izbira v rokah podjetja.

In kakšna je razlika med obema oblikama? Enostavno knjigovodstvo je že kot ime pove enostavnejše, saj se poslovne dogodke vpisuje le na eno mesto. Je pa po drugi strani dvostavno knjigovodstvo zanesljivejše. Dogodke se v tem primeru knjiži v dveh knjigah; v eni glede na datum nastanka dogodka, v drugi pa glede na vrsto poslovnega dogodka.

Normiranci

Normiranci so izjema, saj njih ni treba voditi knjigovodstva. Zanje so namreč dogodki že avtomatsko predpostavljeni; 80 % prihodkov, ki nastanejo v podjetju. Tako imajo normiranci marsikaj olajšano. Ker jim ni treba spremljati odhodkov, je vse skupaj precej bolj enostavno. Tako tudi ni treba voditi ne enostavnega ne dvostavnega knjigovodstva.

Ob koncu leta jim prav tako ni treba oddati obsežnega letnega poročila. Dovolj je oddaja davčnih evidenc, pri čemer je treba vnesti le naslednje tri pdoatke: skupni prihodki v prejšnjem letu, obračunana mesečna akontacija dohodnine in višina socialnih prispevkov, ki so bili vplačani.

Author

Back to Top