Kako se lotijo izterjave agencije?

Kako se lotijo izterjave agencije?

Izterjava terjatev 0 Komentar

Kaj je izterjava? Gre za postopek, v katerem želi podjetje ali njegov zastopnik od dolžnika pridobiti nazaj dolgovani znesek. Včasih je dovolj za uspeh to, da s stranko podjetje naveže stik prek telefonskaga pogovora in jo na dolg opomni. Včasih tudi bolj agresivne metode, kot so obisk na delovnem mestu in sodna izterjava ne obrodijo želenih sadov. Kako se izterjave lotevajo agencije, ki se ukvarjajo s tem področjem?

Postopne metode se najbolje obnesejo

Pri izterjavah je pomembno, da ne prehitevamo in da korake načrtujemo postopoma. Tega načela se držijo tudi strokovnjaki, ki se s tem podorčjem profesionalno ukvarjajo. Kos e podjetje odloči, da bo podorčje izterjav predala v njihove roke, se s tem reši velikega bremena.

Za agencijo pa se tukaj delo začne. Postopek izterjav je zelo sistematičen in poteka po točno določenih postopkih. Da bi maso vseh podatkov lahko koretkno vodili, je v te namene vzpotavljena računalniška baza, ki omogoča spremljanje vsakega postopka posebej. Tako lahko takoj vidimo, v kateri fazi je posamezen primer. Na podlagi tega se načrtuje nadaljnje postopke.

Najpogosteje se izvaja pošiljanje sporočil in klicanje

Strokovnjaki se najpogosteje poslužujejo pošiljanja elektronskih sporočil strankam. Te služijo obvestilu, da je rok za plačilo potekel in da je treba čim prej plačati. Tako sporočilo se lahko eni stranki pošlje večkrat, če v prvem poskusu ni bilo učinka. Izvaja pa se tudi klice, ki so nekoliko bolj uspešni. V te namene ima agencija telefonski studio, v katerem delajo telefonisti, ki so bili prej ustrezno usposobljeni za tako delo. Naučijo se, kako ravnati z določenim tipom ljudi. Cilj je namreč v doseganju dogovora, ki bo obema stranema všeč. Pristopiti je treba spošljivo in z razumevanjem. Tako obstajajo večje verjetnosti za pozitiven izzid. Poleg tega pa se zraven ohranijo tudi dobri odnosi. Tudi to je pomembno.

Če agencija s postopki ni uspešna, potem lahko sproži tudi sodno izterjavo. Je pa v tem primeru ključno, da ima čim več dokazov.

Author

Back to Top