Tvegani kapital – posebna oblika lastniškega kapitala zasebnikov

Tvegani kapital – posebna oblika lastniškega kapitala zasebnikov

Splošne teme 0 Komentar

Pod pojmom tvegani kapital razumemo posebno obliko lastniškega kapitala zasebnikov ali investicijskih podjetij, vložen v mlada, hitro rastoča podjetja ali v podjetnike posameznike, ki imajo izvirno idejo ali patent. Investitorji vlagajo v nova podjetja, ker pričakujejo hiter in visok donos. Tvegan kapital je za mala in srednje velika podjetja pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri zagonu in razvoju podjetja.

Za tvegani kapital je značilno, da je trajen. Investitor namreč vlaga v podjetje in tudi v samega podjetnika, ker na podlagi vloženega kapitala lahko ustvari kapitalski dobiček ali pa se v primeru ugodnejše naložbe zadovolji z nadaljnjim lastništvom. Naslednja pomembna značilnost je, da pomaga investitorju pri upravljanju, kajti poleg finančne pomoči predstavlja investitor tveganega kapitala tudi poslovno pomoč in podjetnik si lahko z njegovo pomočjo pribori pot do uspeha. Pomaga podjetju pri večjih poslih, saj želi pripomoči k hitrejši rasti podjetja, v katerega vlaga.

Pomembna značilnost oziroma lastnost tveganega kapitala je tudi pričakovanje višjih donosov, saj investitorji tveganega kapitala pričakujejo trideset do petdesetodstotne letne donose. To pomeni približno petkratno do desetkratno povečanje vrednosti vložka v obdobju treh do petih let. Najuspešnejša podjetja za tvegani kapital dosegajo povprečne dolgoletne donose okoli trideset odstotkov, medtem ko večina podjetij ima donose med deset in petnajst odstotki. In na koncu še značilnost: visoka stopnja potrpežlivosti, kajti tvegani kapital oziroma potrpežljiv kapital ne prinaša takojšnjih donosov. Morebitna uspešnost se pojavi v obdobju od pet do deset let.

Ločimo več stopenj tveganega kapitala, in sicer semenski kapital, zagonski kapital, financiranje zgodnje faze, financiranje druge runde, razširitveni kapital, zunanji in notranji odkup podjetja ter vmesne finance.

Trg tveganega kapitala razdelimo na formalni in neformalni trg tveganega kapitala. Neformalni trg predstavljajo predvsem neformalni investitorji. Formalni trg pa predstavljajo skladi tveganega kapitala, ki so ozko specializirane finančne intitucije in delujejo specifično ter se zaradi narave vlaganja razlikujejo od ostalih finančnih institucij. Pri skladih tveganega kapitala gre za neposredne lastniške naložbe v podjetja in po navadi financirajo hitro rastoča podjetja, ki jih imenujemo gazele.

Neformalni trg pa predstavljajo investitorji, ki iščejo investicijske priložnosti za lastniško vlaganje sredstev v različne vrste podjetij.

Author

Back to Top