Skrite prednosti računovodskega servisa

Skrite prednosti računovodskega servisa

Slovenska zakonodaja 0 Komentar

Za mnoge podjetnike je računovodski servis le nujno zlo, ki skrbi za obrambo pred državnimi institucijami. Prednostim računovodskega servisa se postavlja nasproti strošek, ki ga je potrebno odšteti za profesionalne storitve, s tem pa se včasih pojavlja vprašanje upravičenja tega stroška. Predvsem pri samostojnih podjetnikih, pri katerih se računovodstvo ne zahteva, se podjetniki pogosto odločijo sami voditi računovodstvo. Vsekakor pa gre opozoriti na nekatere skrite prednosti, ki pri primerjavi stroškov in obveznosti morda ne pridejo na dan.

Računovodski servis je lahko odličen poslovni partner, ki skrbi za razvoj in rast podjetja. Seveda to do neke mere dosega že z osnovnimi storitvami, brez katerih podjetje ne more poslovati, še bolj pa s tistimi, ki niso tako očitne. Izpostaviti gre na primer svetovanje, ki je zelo pomembno v praktično vsakem poslu. Tudi samostojni podjetniki, ki nimajo zahtevnih računovodskih opravil, se hitro znajdejo v situaciji, v katerih bi jim prišel nasvet profesionalnega računovodje še kako prav. Na primer pri načrtovanju zaposlovanja, pri poslovanju s tujino, pri izdaji računov in podobno.

Poleg tega je pomembna funkcija računovodstva ta, da obvešča podjetnika o novostih. Ne samo o tistih, ki zahtevajo odziv ali kakšno spremembo, temveč tudi o onih, ki se lahko izkoristijo za boljše poslovanje. Možnost elektronskega izdajanja računov, dostopnost spletnih aplikacij za pomoč pri računovodstvu, uvedba davčnih blagajn in podobnih novosti … Vse to lahko podjetnik prezre, če se ne posveča spremljanju dogajanja na teh področjih.

Končno pa računovodstvo koristi tistim podjetnikom, ki želijo redno spremljati razvoj podjetja in stalno ukrepati tako, da bo poslovanje v prihodnje še bolj uspešno. Tu računovodski servis seveda pomaga s pripravo bilanc in poročil, med katerimi so nekatere seveda zakonsko zahtevane. Dober podjetnik pa bo znal izkoristiti podatke, pridobljene s strani računovodskega servisa, za dolgoročen razvoj podjetja.

Author

Back to Top