Katere vrste kreditov poznamo?

Katere vrste kreditov poznamo?

Splošne teme 0 Komentar

Kredit je vrsta posojila. Posojilo je bolj splošen pojem in ga lahko da marsikdo; tudi fizična oseba. Kredit pa pa večinoma banka. Zanj je značilno, da so pogoji, pod katerim ga bo stranka vzela, vnaprej določeni in standardizirani. Smisel je v tem, da posojilojemalec dobi neko vsoto denarja, ki jo mora v določenem obdobju vrniti nazaj. Kredit se odplačuje v obliki obresti.

Kot smo torej omenili, je večina pogojev za kredit vnaprej določenih. Te se tudi napiše v pogodbo, ki se jo sklene pred tem. Tako se definira, kolikšna bo doba odplačevanja, obrestna mera, namen kredita, amortizacijski načrt, kakšno bo zavarovanje kredita in drugo. Kredit se lahko vrne v enem ali v več obrokih; odvisno od dogovora

Vrste kredita

Kljub temu, da je kredit precej standarziran produkt, pa je vrst kredita precej. Med njimi je npr. tudi revolving kredit.

Sicer pa kredite ločimo na kratkoročne, dolgoročne in srednjeročne. Pri kratkoročnih je doba vračila dolga do enega leta. Pri srednjeročnih kreditih se kredit odplačuje najmanj 1 in največ 5 let. Pri dolgoročnih kreditih je doba odplačevanja daljša od 5 let.

Vrste kredita ločimo tudi glede na namembnost le-tega. Tako lahko govorimo o stanovanjskem, potrošniškem, namenskem, lombardnem, premostitvenem, o kreditu za financiranje obratnih sredstev o projektnem kreditu in o drugih specifičnih vrstah.

Revolving

Naj na tej točki izpostavimo revolving kredit. Gre za kredit, ki je namenjen podjetnikom. S pomočjo njega lahko občasno črpajo finančna sredstva, ko jih potrebujejo. Revolving kredit je namenjen črpanju obratnih sredstev. Prednost je v tem, da če se odločite zanj, lahko z zneskom, ki ga imate na računu prosto razpolagate. KO potrebujete denar, enostavno črpate potrebna sredstva do višine, ki ste jo določili. Prav tako obresti odplačujete le za tisti del vsote, ki ste jo dejansko črpali. Odplačilna doba pri tem znaša do 12 mesecev.

Če nameravate črpati višjo vsoto, kot je bilo dogovorjeno, morate o tem obvestiti banko, pri kateri ste vzeli storitev.

Author

Back to Top