Obratna sredstva za poplačila obveznosti

Obratna sredstva za poplačila obveznosti

Splošne teme 0 Komentar

Obratna sredstva so največkrat v obliki gotovine, ki jo ima podjetje na voljo za financiranje vsakodnevnega poslovanja, zato da lahko kupi material pri dobaviteljih, izplača plače zaposlenim, poskrbi za pravočasno poplačilo obveznosti do države in poplača tekoče stroške poslovanja.

Na splošno gledano je obratni kapital merilo finančnega zdravja podjetja. Podjetja pridobijo gotovino, ko kupci storitev ali blaga plačajo izdane račune. V določenih panogah pa so računi izdani z odloženim plačilom. Zato morajo organizacije čakati več mesecev na plačilo, v tem času pa ne morejo razpolagati z gotovino, saj je še ni na bančnem računu. Eno izmed rešitev nudi faktoring odkup terjatev.

Kdo se odloča za faktoring kredit za obratna sredstva?

Faktoring kreditu za obratni kapital pravimo tudi odkupi terjatev. Terjatve so v obliki že zapadlih ali ne zapadlih izdanih računov, ki jih podjetje izda svojim kupcem. Nato pa terjatve odkupi specializirana faktor družba, podjetju pa po prodaji fakture nakaže gotovino na račun.

Za ta način financiranja se odločajo tako velika kot mala podjetja. Velikokrat gre za panoge, ki delajo na dolgoročnih projektih, pri čemer prejmejo le nekaj avansa, ostalo gotovino pa pridobijo ob zaključku projekta. Faktoring tako na primer koristijo tudi gradbena podjetja.

Odkup računov zavaruje podjetje pred neplačili

Specializiran factoring kredit za obratna sredstva zavaruje podjetja pred tveganji neplačil. Na podlagi podpisane pogodbe se na faktor družbo ob posameznem odstopu terjatve prenese tudi upravljanje s terjatvami. Hkrati pa je faktor zadolžen tudi za izterjavo dolga pri kupcu.

Podjetje se zavaruje pred neplačili tako, da pridobi od 80 do 90 odstotkov zneska izdanega računa že po enem ali dveh dneh od odstopa terjatve. To pomeni, da lahko takoj koristi gotovino. Preostalih 10 do 20 odstotkov pa nakaže faktor takrat, ko kupec podjetja poplača celoten račun. Četudi se pojavijo težave pri plačilu računa, podjetje še vedno dobi gotovino, faktor pa je zadolžen za izterjavo dolga pri kupcu.

Takojšnja gotovina za poplačilo obveznosti

Ko podjetje pridobi gotovino na bančni račun, lahko prične razpolagati s sredstvi. Veliko organizacij sredstva porabi za poplačilo tekočih stroškov ter za izplačila plač zaposlenih. S tem denarjem se poplačajo tudi obveznosti do države v smislu davkov in prispevkov ter nenazadnje tudi za poplačilo dobaviteljem, brez katerih poslovanje ne bi bilo mogoče, saj dobavljajo potreben material.

Podjetje pa lahko obratna sredstva porabi tudi za vlaganje v rast in razvoj organizacije. Tako lahko kupi nove stroje, nabavi novo opremo ali pa denar investira v različne naložbe in nove poslovne priložnosti, morda tudi za širitev na tuje trge.

Author

Back to Top