Kam investirati denar v tem letu?

Kam investirati denar v tem letu?

Splošne teme 0 Komentar

Če še niste povsem prepričani, kam investirati privarčevana sredstva, zato da bi ustvarili donos in povečali svoj dohodek, je to dobra priložnost, da spoznate nekatere naložbene možnosti, ki so na voljo. Pri tem so nekatere investicije manj zapletene, kot je morda videti na prvi pogled, druge pa zahtevajo nekaj znanja, zato da bi osvojili veščine uspešnega vlagatelja.

Izbira ustrezne naložbe je odvisna predvsem od vaših potreb. Na primer, če niste pripravljeni tvegati in želite le varčevati ter s tem dosegati majhne donose, tedaj so na voljo manj tvegane naložbe. Nekatere investicije, kot so delnice, lahko prinašajo veliko donose, a so na drugi strani tudi zelo tvegane. Neko srednjo pot, med tveganjem in donosi, pa predstavljajo naložbe v zavarovana posojila.

Kam investirati pri naložbah v vrednostne papirje?

Naložbe v vrednostne papirje zajemajo tako delnice kot obveznice. Obe vrsti investicij spadata pod bolj tvegani možnosti za vlaganje sredstev, saj je borzni trg precej spremenljiv. Zato je potrebno poznati razmere za ustrezen časovni okvir prodaje ali nakupa delnic oziroma obveznic. Pri portfelju vam lahko pomaga borzno posredniška hiša in vas pri tem usmeri na trg vrednostnih papirjev. Čeprav delnice veljajo za eno izmed najbolj tveganih naložb, pa na drugi strani lahko prinašajo zelo visoke donose.

Kam investirati, če se odločite za bančne produkte?

Nekoliko bolj donosni bančni produkti so depoziti, ki se od klasičnih varčevalnih računov razlikujejo predvsem v dveh lastnostih. Prva razlika se kaže v višjih obrestnih merah, druga razlika pa je v tem, da so sredstva v depozitih vezana za vnaprej določeno časovno obdobje. Donosi se pri tem obračunajo, ko se obdobje vezave zaključi. Poleg tega lahko iz varčevalnih računov vzamete denar kadarkoli želite, pri depozitih pa sredstva niso na voljo, dokler se obdobje vezave ne zaključi. V nasprotnem primeru boste morali plačati penale.

Kam investirati, da bo naložba hkrati varna in donosna?

Investicije v zavarovana posojila ta hip predstavljajo najbolj popularno naložbeno možnost, ki je varna in hkrati ustvarja do 10 odstotne letne donose. Investiranje na platformi za medsebojno posojanje denarja poteka tako, da sredstva vložite v določeno posojilo, ki ga najame posojilodajalec, vi pa to posojilo financirate skupaj z drugimi vlagatelji.

Posojilo zavaruje zavarovalnica, zato v primeru ne odplačevanja kredita dobite povrnjeno glavnico skupaj z že ustvarjenimi obrestmi. Na vsak financiran kredit pa so vezane obrestne mere, s katerimi služite denar. Naložbe v zavarovana posojila so dober odgovor na vprašanje, kam investirati denar v tem letu.

Author

Back to Top