Faktoring kredit za obratna sredstva v zagotavljanju denarnega toka

Faktoring kredit za obratna sredstva v zagotavljanju denarnega toka

Splošne teme 0 Komentar

Factoring odkup terjatev je storitev, ki podjetjem zagotavlja reden denarni tok in obratna sredstva, kar povečuje likvidnost in izboljšuje bilančno stanje. Najbolj pomembna prednost te storitve je v tem, da podjetjem ni potrebno čakati 30, 60 ali 90 dni in več za poplačilo izdanih računov za že opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Obratni kapital v bilanci povečuje stopnjo denarnega toka oziroma gotovine, ki jo ima podjetje na razpolago za nemoteno poslovanje, pokritje tekočih stroškov in vlaganja v rast in razvoj. Denarna sredstva so potrebna za zadovoljevanje potreb organizacije, ki posluje v ciklu trgovanja in je vpeta med pravočasnim dobavljanjem svojim kupcem in poplačilom dobaviteljem. Faktoring financiranje obratnih sredstev je namenjeno tako malim kot večjim podjetjem, ki poslujejo s kupci z daljšim rokom plačil.

Za kaj so potrebna obratna sredstva?

Podjetja se lahko v določenih obdobjih soočajo z likvidnostnimi težavami in pomanjkanjem gotovine. To se lahko dogodi v primerih, če kupci oziroma stranke organizacije ne plačujejo izdanih računov v roku in zamujajo s plačili, podjetje pa na drugi strani v tem času potrebuje gotovino za poplačilo tekočih stroškov, nabavo materiala za proizvodnjo, vzdrževalne stroške in drugo.

Obratni kapital je namenjen temu, da organizacija lahko z gotovino plača osebne prejemke zaposlenih, najemnino za poslovne prostore, vse poslovne odhodke ter obveznosti do države, kot so davki, prispevki in drugo.

Kako deluje faktoring kredit za obratna sredstva?

Faktoring odkup terjatev poteka tako, da podjetje faktorju odstopi oziroma proda posamezen izdan račun za že opravljeno dobavo blaga ali storitev. Faktor družba račun pregleda in nakaže denar podjetju, običajno v 80 do 90 odstotkih celotne vrednosti zneska računa. Faktor družba je zadolžena za izterjavo obveznosti in preverjanje kreditne sposobnosti ter se s kupcem podjetja dogovori o roku plačila.

Ko kupec v celoti poplača račun, nato faktor družba nakaže podjetju preostali znesek izdanega računa, zmanjšan za provizijo za opravljeno storitev. Podjetje lahko faktorju proda več terjatev hkrati ali pa se dogovorita za posamezen odkup obveznosti.

Prednosti faktoring odkupa terjatev

Faktoring kredit za podjetje prinaša številne prednosti. Med njimi je tudi zagotavljanje rasti podjetja, ki lahko konkurira večjim in bolj uveljavljenim organizacijam. Med druge prednosti pri poslovanju pa spadajo predvsem:

  • Zagotavljanje stalnega dotoka gotovine za zadovoljevanje potreb po obratnem kapitalu
  • Prihranek na času in virih, saj faktor družba prevzame celotno upravljanje s terjatvami
  • Neomejen dostop do kapitala brez posamičnih dolgotrajnih odobritev kredita
  • Factoring kredit za obratna sredstva ne ustvarja dolgov, zato je bilanca stanja pozitivna

Author

Back to Top